Kebaikan Pemeriksaan ADHD Untuk Orang Dewasa

firstsection

secondsection

{firstsection}

{secondsection}

Jika anda memilih untuk mengetahui skor soal selidik anda.Kami telah menerima soal selidik anda. Anda akan menerima email tentang skor anda daripada kami sekejap lagi.

Kajian menunjukkan bahawa gejala ADHD boleh berterusan sehingga dewasa, mempunyai kesan yang signifikan terhadap perhubungan, kerjaya, dan juga keselamatan diri pesakit anda yang mungkin mengalaminya.1-4  Oleh kerana gangguan ini sering disalahertikan, ramai orang yang mengalaminya tidak mendapatkan rawatan yang sesuai dan akhirnya, mereka mungkin tidak akan mencapai potensi penuh. Sebahagian daripada masalahnya adalah kesukaran untuk didiagnosis, terutamanya pada orang dewasa.

Senarai Semak Simptom Skala Laporan Kendiri ADHD Dewasa (ASRS-v1.1) telah dibangunkan bersama dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), dan Kumpulan Kerja untuk Dewasa ADHD termasuk pasukan psikiatri dan penyelidik berikut:

  • Lenard Adler, MD

Profesor Madya Psikiatri dan Neurologi

Sekolah Perubatan Universiti New York

  • Ronald C. Kessler, PhD

Profesor, Jabatan Polisi Penjagaan Kesihatan 

Sekolah Perubatan Harvard

  • Thomas Spencer, MD

Profesor Madya Psikiatri

Sekolah Perubatan Harvard