Kumpulan Sokongan
Cogniversity

Objektif Kumpulan Sokongan Cogniversity:

Kumpulan Sokongan ini menyediakan platform untuk ADHD dewasa berkongsi pengalaman mereka, mengetahui lebih lanjut tentang ADHD yang merangkumi simptom, kelebihan setiap individu dan kesukaran yang biasa dihadapi oleh individu ADHD.

Kumpulan Sokongan ini juga akan berkongsi tentang strategi bagi mengatasi gejala ADHD yang memberikan cabaran kepada individu ADHD untuk berada dalam hidup dan persekitaran neurotipikal.

Kriteria Ahli Kumpulan

 1. Komited untuk bilangan sesi mingguan yang ditetapkan.
 2. Boleh menyumbang kepada perbualan di mana kedua-dua kamera dan mikrofon berfungsi.
 3. Tidak mengambil bahan atau ubat tanpa preskripsi dengan tujuan untuk pengubatan kendiri.
 4. Mempunyai diagnosis ADHD secara rasmi daripada pakar psikiatri.
 5. Mempunyai kesukaran dalam pengurusan praktikal kehidupan.

Peraturan kumpulan

 1. Mengikuti perbualan secara aktif setiap minggu.
 2. Tiada perbualan sampingan semasa sesi sedang dijalankan.
 3. Jika perbualan menimbulkan rasa tidak selesa, sila maklumkan kepada fasilitator sebelum keluar dari sesi yang sedang berjalan.
 4. Beri peluang kepada semua orang untuk bercakap.
 5. Pastikan anda berada di ruang peribadi dan tidak boleh didengari oleh orang lain.
 6. Menghidupkan kamera dan mematikan mikrofon apabila tidak bercakap.
 7. Menghormati kepercayaan dan pendapat orang lain walaupun anda mempunyai pendapat yang berbeza.
 8. Di Cogniversity, kami menyokong ADHD dewasa untuk diberikan rawatan dan bantuan berdasarkan bukti saintifik semasa. Informasi yang tidak tepat dan tidak berdasarkan bukti saintifik semasa adalah tidak dibenarkan.
 9. Tiada sebarang bentuk pembulian atau diskriminasi dibenarkan.
 10. Anda dikehendaki untuk mematuhi perjanjian kerahsiaan.

Kerahsiaan

Kumpulan sokongan ini adalah ruang selamat untuk ahli kumpulan berkongsi kisah mereka secara terbuka dan jujur tanpa dihakimi atau menerima sebarang kecaman.

Oleh itu, kisah peribadi yang dikongsikan semasa sesi akan kekal di dalam kumpulan untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan ahli kumpulan.

Dengan menyertai kumpulan sokongan, anda bersetuju dengan perjanjian kerahsiaan kami. Kerahsiaan ini turut merangkumi larangan untuk merakam, tangkapan skrin atau gambar semasa sesi berjalan. Jika peraturan kerahsiaan ini dilanggar, anda mungkin akan diminta meninggalkan kumpulan.

Nota: Jika sesiapa dianggap berada dalam bahaya atau mungkin membahayakan orang lain, kerahsiaan mungkin akan didedahkan oleh fasilitator untuk memastikan keselamatan ahli kumpulan.

Waktu Dan Tarikh

 • Pengurusan Emosi ADHD (6 sesi)
 •  Waktu : Selasa 9-10 malam.
 •  Tarikh : 7, 14, 21, 28 Feb, 7, 14 March 2023