Senarai Semak Simptom Skala Laporan Kendiri ADHD Dewasa

Jawab senarai semak di bawah untuk mengenal pasti adakah anda mempunyai sebarang simpton ADHD.

1. Untuk siapa senarai semak ini?

Senarai semak ini bagi orang dewasa yang merasakan diri mereka mempunyai sebarang simpton ADHD.

2. Adakah hasil keputusan senarai semak ini tepat?

Senarai semak ini TIDAK bertindak sebagai alat diagnostik. Diagnosis hanya boleh dilakukan oleh  ahli perubatan yang bertauliah.

Senarai semak ini hanya bertindak sebagai langkah-langkah awal dalam proses untuk mendapatkan rawatan.

Senarai Semak Simptom Skala Laporan Kendiri ADHD Dewasa (ASRS-v1.1)

Bahagian A (6 Soalan)

Simptom yang sangat konsisten dengan ADHD


Bahagian B (12 Soalan)

Kiu tambahan